Esquemes planxa i perfileria

PERFILERIA D'UNIÓ

1ITP - Tapeta pressió (Tires 3 y 4 m)
1IH   - Ancoratge alumini (Tires 3 y 4 m)

PLANXA 1220mm, GRUIX 3mm

1IR30   - En rotllo de 30 m/l
1IP250 - En planxes de 250 cm/l
1IP270 - En planxes de 270 cm/l
1IP300 - En planxes de 300 cm/l

 


PERFILERIA AUXILIAR

1IJ - Rematada J


1IJR - Rematada J/rodapeu


1ITJ - Perfil tapa juntes

Perfil per tancar el tall a la planxa, quan s'ha de tallar per ajustar a una instal·lació a la paret


1IP - Perfil pinça

Perfil per tancar el cant de la H quan la instal·lació és en forma de sòcol


3IDCR   - Cantell rodó sanitari

3IDCRS - Suport cantell rodó

Mitja canya sanitària per racons i acabat unió paret/sostre


3IDC - Cantonera

Perfil acabat i tancament en cantonades

Es fixa amb 9CNC mostrat a sota al costat del rodapeu


3IDR   - Rodapeu massís sanitari

9CNC - Clau niló curt

Cantell rodó sanitari acabat sòl

 

Solicitar més informació