Contacte


Podem facilitar-los la següent informació:

1.- Major informació sobre els nostres productes.

2.- Ens poden enviar un croquis de la superfície a revestir i els enviarem un correu amb un especejament del material necessari, croquis de col·locació i factura proforma de l'import d'aquest, amb els descomptes per quantitat que corresponguin.

3.- En el cas que es necessiti pressupost tancat de material i muntatge, a les provincies de Barcelona i Tarragona els hi podem oferir directament amb equips propis i en la resta d'Espanya i Portugal els hi podem facilitar un contacte amb un instal·lador acreditat de la seva zona.

4.- Podem facilitar-los mostres i instruccions de muntatge.