Esquemes planxa i perfileria

PLANXA 500 cm ample i 8 mm gruix

4AP255 - Planxa 255 cm
4AP300 - Planxa 300 cm


4AJ - Rematada J acabat i extrems


4AH - Unió H prolongació


També es pot utilitzar per als acabats, els perfils de cant rodó sanitari que s'exposen a "Esquemes de perfileria sanitària".

Solicitar més informació