Revestiment Placsell® Sanitari Decoratiu (PSD)

Revestiment que consisteix en una placa extra-forta de PVC rígid, encadellada i fabricada amb la incorporació de resines i additius que fa que s'aconsegueixi una gran duresa en les mateixes, mantenint a la vegada l'homologació sanitària i incorporant a més una perfileria auxiliar de rematades en PVC rígid, en versió decorativa o si fa falta també en acabat sanitari.

Botigues, cuines, parades de mercat, supermercats, vestuaris, laboratoris, rentacotxes, plats cuinats, etc ...

 

Solicitar més informació