Esquemes planxa i perfileria

PLACA Gruix 2,4 mm

2DP255 - Placa 255 cm
2DP300 - Placa 300 cm


2DJE - Rematada placa J extrems


2DJA - Rematada placa J acabats


2DH - Perfil placa H prolongació


3IDC - Cantonera

Perfil acabat i tancament en cantonada.

Es fixa amb 9CNC


3IDCR   - Cantell rodó sanitari

3IDCRS - Suport cantell rodó

Mitja canya sanitària per racons i acabat unió paret / sostre


3IDR  - Rodapeu massís sanitari

9CNC - Clau niló curt

Cantell rodó sanitari acabat sòl

Solicitar més informació